Columns

“In elk geval” nieuwjaarswens door Alex

Nieuwjaarswens 2021.  Het voelt als “het voorjaar hangt vervroegd in de lucht”.   Weinig rampspoed is de wereld in 2020 bespaard gebleven. Echter, 2020 was ook het jaar waarin velen van ons zich van hunMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Eenzame kerst, oud op nieuw en intermenselijk contact. Vanaf begin december bereiden wij ons normaliter, net als veel andere mensen, voor op Kerst en Oud op Nieuw. Voor de meesten behoort de decembermaand immers eenMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Het gaat om beter en beter. Hoe fijn en dankbaar is het te bemerken dat in deze bizarre coronaperiode, hulp en compassie aan en voor de medemens overal volop aanwezig is. Het intermenselijke contact isMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Zonder diepe verbondenheid zijn we niets. Hoewel ik mijzelf als ‘realistisch socialist’ typeer, ben ik gewend om vrij onafhankelijk en autonoom mijn leven in te richten. Als het coronavirus mij echter één ding duidelijk maaktMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Proost lieve vriend, op het leven. In opdracht van mijn betere wederhelft doe ik iedere zaterdag de markt aan. Kaas van Roel, visje van Hugo, vleeswaren van Jan, kruiden en kruidenthee van Alex, groente enMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Nieuwjaar 2020. “Wanneer de polarisatie der standpunten in het gangbare denken, en het vaak al te weinig door enige kennis van zaken gehinderde impulsieve doen, zich blijven ontwikkelen in het huidige, mede door media veroorzaakteMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Horen De Doodemanskisten bij uitvaart?   De Doodemanskisten en uitvaart is een erg voor de hand liggende associatie. Maar toch, in mijn gedachten verbind ik deze woorden onbewust absoluut niet meer met elkaar. Een tweeMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

De toekomst afschaffen. De toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Het tegengestelde is het verleden. Het snijpunt van verleden en toekomst is het nu waarin we leven (zegt Wikipedia). Volgens sommigeMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

De dood van onze hond Mirza.   Het lijden van je geliefde dier kan soms beklemmender zijn dan het lijden van een mens die je na staat. Een mens is autonoom. Met zijn of haarMeer lezen...


“In elk geval” nieuwjaarswens door Alex

Nieuwjaar 2019.   “Mogen we worden gezegend met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. En mogen we worden gezegend met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukkingMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Eeuwige jachtvelden, de Heere heeft tot Zich genomen of Magere Hein.   Het is opvallend hoeveel verschillende omschrijvingen er in overlijdensberichten worden gebruikt wanneer een naaste is overleden. In omschrijvingen van de dood proberen nabestaandenMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Oh ja, vergeet na afloop alstublieft niet uw telefoon weer in te schakelen.    Het komt nog wel eens voor dat tijdens een uitvaartplechtigheid een telefoon afgaat. Buitengewoon hinderlijk en ook zeer oneerbiedig tegenover familieMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Dierbare jeugdvriend.   Onlangs vernam ik van een lieve vriendin dat mijn dierbare jeugdvriend is overleden.   Zij was in de jaren zeventig enige jaren met mijn toenmalige vriend getrouwd. Nogal Kafkaiaans had het ABPMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Belofte maakt schuld. Wij hebben het reuze naar de zin in dit mooie avond-land. Maar het vooruitzicht onze in 1980 naar Australië geëmigreerde vrienden te mogen omarmen en tegelijkertijd de gelegenheid te baat nemen hetMeer lezen...


“In elk geval” door Alex

Nieuwjaarswens 2018. Hoe vang je aan het einde van 2017 de Nieuwjaarswens voor 2018 aan nu er zoveel onrust in onze samenleving gaande is? Groepen mensen en individuen staan lijnrecht tegenover elkaar, verdere opwarming vanMeer lezen...